#tbt  (at Tidepools at Makapu’u)

#tbt (at Tidepools at Makapu’u)